UniR A/k-LDK


| m/ä | m/90 | m/60 | m/59 | Linnekläder | Fyskläder | Övrigt |

Livgardets Dragontrumpetarkår, LDK, är en av försvarets fyra värnpliktiga musikkårer och därmed också försvarsmaktens uppvisningstrupper. Därav följer en stor medvetenhet vad gäller gruppens yttre attribut i vilka uniformeringen ingår. I de av arméchefen fastställda uniformsreglementena, UniR A resp. UniR A m/ä, tas de officiella uniformerna, och deras sammansättning, upp. Men med hänsyn till LDK:S mycket speciella tjänsteart har av praktiska skäl ytterligare ett antal uniformer skapats. Detta uniformsreglemente, UniR A/k-LDK, har tagits fram för att underlätta för befäl och vpl vid LDK i samband med ordergivning resp. ordertagning.

Reglementet gör inget anspråk på att vara komplett, men kreatörerna har försökt att komma så nära total modelltäckning som möjligt. Samtliga här upptagna uniformsmodeller har under året 1997 använts av antingen befäl eller vpl.

Dokumentationen har skett på K1 under hösten 1997 med hjälp av värnpliktiga som modeller. Kreatörerna vill härmed tacka följande soldater/dragontrumpetare för deras medverkan;
405 Olofsson, 408 Tjulander, 409 Maniette, 414 Dahlborg, 419 Smith, 420 Gleisner, 422 Telg samt 426 Molin.

Fotografer har varit;
418 Högberg jämte 426 Molin.

Vidare vill vi tacka:
Lt Lars Hjelm för bistånd med referenslitteratur
Ann-Sophie Gleisner för hjälp med duplicering av reglementet

Som ansvariga kreatörer för detta reglemente ställer sig;
418 Högberg, 419 Smith och 426 Molin.

Ett officiellt exemplar finns förvarat hos C K1 (fn Övlt Carol Paraniak)

Livgardets Dragontrumpetarkår
Stockholm, 1997-10-09