LDK

Kamratföreningen
Vad är LDK-k?
Fotoalbum
Brassbands-SM
Styrelsen
Stadgar
Medlemskap
Medlemsportalen
Ã…rets Dragontrumpetare
Allmänt
Startsida
Vad är LDK?
Soldatförteckning
Fotoalbum
Hästarna
Elva månader
Chat
Forum
Ã…rskullar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Länkar
Beridna Högvakten
Försvarsmusiken
Arméns Musikkårs Vänner
Arméns Trumkårs Vänner
Övrigt
LDK:s CD-skivor
Svensk historia
Kontakta oss
In English
LDK-k © 1997 - 2018


LDK-k : Årets dragontrumpetare

Livgardets Dragontrumpetarkårs kamratförening har instiftat ett stipendium med namnet Årets Dragontrumpetare. Syftet med stipendiet är att stimulera inneliggande dragontrumpetare att prestera sitt yttersta för kårens bästa. Viktigt att poängtera är att stipendiet särskilt skall främja ambitionen och således skall tilldelas den person som visat vilja att utvecklas.

Följande honnörsord bör leda den som tilldelas stipendiet:

  • Kamratskap: En dragontrumpetare bör vara ytterst medveten om att LDK's verksamhet bygger på lagarbete vilket kräver kamratskap mellan inneliggande musiksoldater. Soldaten bör under verksamhetsåret visat gott kamratskap i form av ansvarskänsla för andra och sig själv.
  • Kunskap: LDK's musikaliska uppdrag bygger på den enskilde dragontrumpetarens insats. En god teknisk kunskap på sitt instrument och en känsla för olika stilar och genrer är nyckeln till ett lyckat framförande. Soldaten bör under verksamhetsåret uppvisat en positiv utveckling både tekniskt och estetiskt.
  • Professionalism: Att göra värnplikten i LDK ger varje enskild musiksoldat många nya erfarenheter. Många uppdrag är krävande och erfordrar fokus samt pliktkänsla. Soldaten bör under verksamhetsåret ha visat förståelse i vikten av ett professionellt förhållningssätt till uppgiften.
  • Visuellt intryck: Livgardets Dragontrumpetarkårs framföranden bygger till stor del på det visuella intrycket. Välvårdade instrument och uniformer samt välputsade stövlar och hjälmar bidrar till att förhöja kårens framföranden. Soldaten bör under verksamhetsåret därför ha insett vikten av sin egen insats för kårens bästa.
  • Hästkunskaper: Hästen är självklart den viktigaste ingrediensen i LDK's särart. Utan denne vår fyrfota vän skulle inte kåren röna lika stora framgångar. Soldaten bör under verksamhetsåret visat en hög ambitionsnivå under häst- och ridutbildningen.