LDK

Kamratföreningen
Vad är LDK-k?
Fotoalbum
Brassbands-SM
Styrelsen
Stadgar
Medlemskap
Medlemsportalen
Ã…rets Dragontrumpetare
Allmänt
Startsida
Vad är LDK?
Soldatförteckning
Fotoalbum
Hästarna
Elva månader
Chat
Forum
Ã…rskullar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Länkar
Beridna Högvakten
Försvarsmusiken
Arméns Musikkårs Vänner
Arméns Trumkårs Vänner
Övrigt
LDK:s CD-skivor
Svensk historia
Kontakta oss
In English
LDK-k © 1997 - 2018


LDK-k : Vad är LDK-k?

Livgardets dragonmusikkårs kamratförening (LDK-k) består av män och kvinnor som har genomfört värnplikten på Livgardets dragonmusikkår, före detta Livgardets dragontrumpetarkår och Arméns dragontrumpetarkår. Föreningen tar även in medlemmar som varit anställda på samma musikkår och helt utomstående personer kan gå med som stödmedlemmar. Föreningen bildades 2003 och dess syfte, enligt stadgarna, är att

  • stötta, synliggöra och popularisera verksamheten vid Livgardets dragonmusikkår (LDK), vårda dess traditioner samt hävda dess unika roll i svenskt musikliv.
  • verka för sammanhållning och kamratskap mellan före detta värnpliktiga och befäl vid LDK/ADK.
  • verka för bevarande och utvecklande av den svenska blås- och militärmusiktraditionen.
  • främja mässingskåren, kavalleribesättningen och brassbandet som ensembleformer.
  • Föreningen åstadkommer dessa mål delvis genom att arrangera olika evenemang. Det började med att man deltog vid firandet av Beridna högvaktens dag och har fortsatt med ett flertal deltaganden vid Svenska brassbandfestivalen där man tävlat och vunnit Brassband-SM i division 1, läs mer här. 2008 flyttade även föreningen verksamheten utomlands i och med bejublade framträdanden vid Berliner Militärmusikfest. Inför detta hade man för första gången repeterat in ett figurativt marschprogram.

    Föreningen delar även ut ett stipendium, Årets dragontrumpetare, till en musiksoldat ur inneliggande årskull. Denne väljs av övriga soldater.