LDK

Kamratföreningen
Vad är LDK-k?
Fotoalbum
Brassbands-SM
Styrelsen
Stadgar
Medlemskap
Medlemsportalen
Ã…rets Dragontrumpetare
Allmänt
Startsida
Vad är LDK?
Soldatförteckning
Fotoalbum
Hästarna
Elva månader
Chat
Forum
Ã…rskullar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Länkar
Beridna Högvakten
Försvarsmusiken
Arméns Musikkårs Vänner
Arméns Trumkårs Vänner
Övrigt
LDK:s CD-skivor
Svensk historia
Kontakta oss
In English
LDK-k © 1997 - 2018


Vad är LDK?

Förkortningen LDK står för Livgardets Dragonmusikkår och är en av Försvarsmusikens reguljära musikkårer. Kåren är beriden och består av cirka 30 musiker, varav ungefär 10 genomför sin grundutbildning (motsvarande tidigare värnplikten) och resterande medlemmar utgörs av kontraktsanställda (KA) på 1-2 år och fastanställda yrkesmusiker (YM). Kåren är förlagd på Kavallerikasern (gamla K1) på Lidingövägen i Stockholm.

LDK har som huvuduppgifter att svara för musiken vid den beridna högvakten samt att delta i statscermoniel som till exempel audienser och statsbesök. Under sommarsäsongen genomförs cirka 45 beridna högvakter, med start i slutet av april och med säsongsavslutning i augusti. LDK är en av få kvarvarande kavallerimusikkårer i världen.

Under hela året ger musikkåren, antingen som hel orkester eller i mindre grupper, flertalet konserter och framträdanden. Sedan början av 2000-talet har LDK utvecklats till ett traditionellt brassband, med undantag av hornsektionen som trakterar valthorn istället för althorn, som komplement till kavallerikårsbesättningen där fanfartrumpeter och pukor står i fokus.

LDK på högvakt